เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

ท่านเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่

Upgraded Systems


Lecturer training available: ANU Online offers training sessions to help with your teaching. Training schedule now available at ql.anu.edu.au/anuonline-training.

Echo360 ALP: Echo360 have been successfully upgraded to Echo360 Active Learning Platform (ALP). For further information, please see ql.anu.edu.au/echo360

Moodle: Wattle has been successfully upgraded to Moodle 3.3. Please see Moodle 3.3 key features and Moodle 3.3 known issues. For further information, please see ql.anu.edu.au/wattle.


System status is available at wattle.anu.edu.au. If you are experiencing any problems, please log a job at servicedesk.anu.edu.au.